Missie

In een wereld waar iedereen over voldoende en dezelfde kennis beschikt, is het maken van keuzes makkelijker. Dat is waar wij in geloven. Gezond blijven, beter worden en re-integreren naar werk gaan altijd gepaard met het nemen van vele beslissingen. En het is mensen eigen deze keuzes het liefste zelf te maken. Dan ervaren we autonomie, controle. Maar vaak ontbreekt het aan kennis om de juiste keuze zelf te kunnen maken. Kennis van de inhoud, of andermans belang. Ziekte maakt het soms ook lastiger om goed zicht te houden op onze eigen belangen, op de lange termijn. En voor het nemen van beslissingen bij ziekte is specifieke kennis nodig. Die kennis vindt u bij Het Med.

 

Tegelijk realiseren we ons dat we de wijsheid niet in pacht hebben. Een verhaal kent vaak meerdere kanten en zienswijzen. Door goed naar alle betrokkenen te luisteren, vergroten we het inzicht in uw situatie. Daar heeft Het Med meerwaarde.

Het Med verbetert
kennis, vaardigheden
en gedrag

Het Med heeft als missie om u wijzer te maken. Inzicht te creëren in uw eigen situatie. De juiste vragen te leren stellen. Aan de ander en aan uzelf. Zodat u de gevolgen overziet van de keuze waar u voor staat. Voor de ander en voor uzelf. Zo pakken beslissingen ook op langere termijn, meestal beter uit.

 

 

 

Stetoscope_RGB