Wie we zijn

Ernst Harderwijk en Shalomé Motshagen zijn de eigenaren en oprichters van Het Med. Enthousiaste
en ervaren bedrijfsartsen, met ieder een eigen aandachtsgebied.

Ernst Harderwijk

Ernst studeerde aan de Vrije Universiteit van Amsterdam en werkte daarna enkele jaren als assistent chirurgie-orthopedie in het ziekenhuis. Sinds 1989 werkt hij als bedrijfsarts, de eerste 12 jaar bij KLM en Heineken, later bij Schermer Trommel & De Jong. Sinds 2011 werkt hij samen met Daan Breederveld.

De ziekenhuiservaring verklaart zijn affiniteit met fysieke overbelasting klachten. Als bedrijfsarts heeft hij ruime ervaring, waarbij ook de juridische kant van het vak bleef boeien. Het is dan ook niet verrassend dat hij na eerst de NMI mediator opleiding afgerond te hebben, in 2010 de Master Arbeidsrecht aan de UvA voltooide. Hij voelt zich thuis op het snijvlak van werk, gezondheid en recht. Ernst was vele jaren actief binnen de Sociaal Economische Raad, in de commissie Klachtenbehandeling Aanstellingskeuringen. Zo heeft hij een bijdrage geleverd aan het herschrijven van de leidraad Aanstellingskeuringen voor bedrijfsartsen. 

Ernst: “Verhoudingen op en in het werk spelen vaak een cruciale rol bij herstel. Ik probeer steeds weer oog te houden voor de arbeidsomstandigheden die zowel de medewerkers als het werkproces ten goede komen. Het helpen oplossen van arbeidsconflicten en overbelasting – al dan niet gecombineerd – beschouw ik als een erg leuke uitdaging. Daarbij al heel vroeg in het proces signalen te duiden die erger kunnen voorkomen, is nog veel mooier. Ik hecht in al mijn gesprekken en contacten aan een open en eerlijke houding: dat geeft mij plezier in mijn werk.”

Harderwijk@hetmed.nl | linkedin.com

Shalome Motshagen

Shalomé Motshagen 

Opgeleid aan de Universiteit van Amsterdam heeft Shalomé een tijdje gewerkt als arts-assistent Psychiatrie in een opname kliniek. Sinds 2000 werkt ze als bedrijfsarts, eerst bij Maetis, vervolgens bij Schermer, Trommel & de Jong (later Human Capital Care) en sinds 2018 samen met Daan Breederveld en Ernst Harderwijk.

Zij voelt zich het meeste thuis bij klanten in de zakelijke dienstverlening en maatschappelijke organisaties, maar bovenal bij klanten die open staan om zich verder te ontwikkelen tot een gezonde organisatie. Zij heeft in het bijzonder interesse in psychische klachten, menselijk gedrag en gedragsverandering en heeft zich over de jaren heen hier op verschillende manier in ontwikkeld. Een van de opleidingen die ze daarvoor heeft gedaan is een coachingsopleiding bij het Rino in Amsterdam. Zij zet deze kennis in tijdens haar gesprekken met werknemers en werkgevers, op zoek naar passende oplossingen.

Ook is zij praktijkopleider voor artsen in opleiding tot bedrijfsarts en bouwt ze daarmee bij Het Med aan de toekomst van de bedrijfsgeneeskunde. Shalomé: “Het mooie aan het vak bedrijfsarts vind ik dat je – naast het begeleiden van mensen in hun terugkeer naar werk en gezond worden in bredere zin – ook om de tafel zit met de werkgever. Ik ervaar echt betekenis in mijn werk op het moment dat ik een leidinggevende, HR-medewerker of directeur kan adviseren over de gezondheid van de medewerkers in het bedrijf. Het werken met jonge vakgenoten die bij mij in opleiding zijn houdt me alert en maakt dat ik iedere dag met plezier naar mijn werk ga.”

Motshagen@hetmed.nl | linkedin.com

Susanne Andriessen 

Susanne studeerde aan de Rijksuniversiteit Groningen en is direct na het behalen van haar artsendiploma in 1998 ingestroomd in het werkveld arbeid en gezondheid. Sinds 2004 is zij geregistreerd bedrijfsarts. In de afgelopen jaren heeft zij gewerkt bij diverse arbodiensten en hierdoor heeft zij ervaring opgedaan in heel veel branches (oa zorg, zakelijke dienstverlening, overheid, onderwijs en media).  Hiernaast heeft zij in 2016 de opleiding tot coach counselor aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie voltooid.  En maakte zij een uitstapje naar de verzekeringsgeneeskunde door in 2020 de zij-instroom opleiding bij de SGBO te volbrengen. 

Het leuke en interessante aan bedrijfsgeneeskunde vindt zij de diversiteit aan mensen, organisaties en medische problematiek en de dynamiek die dit door de verschillende spelers in dit werkveld met zich meebrengt. 

Vanaf januari 2024 is zij als zelfstandig bedrijfsarts en coach counselor samenwerkingspartner van HetMed.

 

 

Susanne: “Mijn drijfveer is om een client/werknemer op een gezonde manier terug te laten keren in en/of te behouden voor het arbeidsproces omdat ik geloof dat mensen die deelnemen aan het arbeidsproces over het algemeen het meest gelukkig en gezond zijn. De totale mens in zijn of haar werkcontext is daarbij het uitgangspunt waarbij medische aspecten, sociale aspecten, gedragsaspecten en daarnaast de wet- en regelgeving in het kader van de sociale zekerheid een rol spelen. Binnen het preventie-, verzuim- en re-integratieproces heb ik als bedrijfsarts een ondersteunende, begeleidende, coachende en adviserende rol voor zowel het individu als de organisatie. Ik werk bij voorkeur samen met organisaties die maatwerk willen. Open en transparant communiceren en samenwerken zijn voor mij essentieel als we gezamenlijk oplossingen willen vinden en inzetten op het gebied van verzuim, optimaliseren van arbeidsomstandigheden en duurzame inzetbaarheid/ vitaliteit. 

Ik geniet ervan als ik vanuit rust en ontspanning mijn werk kan doen waarbij ik mensen “aan kan zetten” zodat zij in hun kracht gaan staan en de juiste keuzes kunnen gaan maken.”

 

Andriessen@hetmed.nl | Linkedin

 

Arne Koole 

Na het behalen van zijn artsdiploma is Arne begonnen als arts-assistent en onderzoeker bij de Keel-, neus- en oorheelkunde in het Erasmus MC, gevolgd door een aantal jaren in de hyperbare geneeskunde waar hij onder andere duikerskeuringen verrichtte. In deze periode volgde Arne ook een MBA-opleiding voor zorgprofessionals waarmee hij zich verder heeft ontwikkeld op het gebied van management en leiderschap. In 2018 maakte hij de overstap naar de bedrijfsgeneeskunde en sindsdien werkt hij samen met de bedrijfsartsen van HetMed. Arne richt zich voornamelijk op grote bedrijven waar hij zich verdiept in de organisatiecultuur en werkprocessen om vervolgens de vertaalslag te maken naar het stimuleren van een gezonde werkomgeving. Naast de individuele begeleiding van werknemers geeft hij advies aan management en directie en organiseert hij trainingen gericht op preventie en verzuimmanagement.

 

Arne: “Als bedrijfsarts vind ik het belangrijk dat medewerkers regie kunnen voeren over hun gezondheid en duurzame inzetbaarheid. Daarbij zie ik gezondheid niet alleen als de aan- of afwezigheid van ziekte, maar ook als iemands vermogen om zich aan te passen aan alle uitdagingen die het leven te bieden heeft en wat iemand nodig heeft om een betekenisvol leven te leiden. Werkgevers hebben hierin een sleutelpositie door werknemers de gelegenheid te geven zich te ontwikkelen. Ik geloof dat écht aandacht hebben voor het welzijn van werknemers en laagdrempelig hulp aanbieden verzuim vermindert en werkplezier en productiviteit vergroot.’’ 

Koole@hetmed.nl | Linkedin